Výroba a montáž rozvaděčů

Vyrábíme elektrické rozvaděče nízkého střídavého napětí do 1000V a max 4000A jmenovitého proudu. Jde především o kusovou výrobu, která je zaměřena ne individuální potřeby zákazníků. Rozvaděče vyrábíme v krytí od IP 20 do IP 65. Vnitřní krytí IP xx/20 je z plastových dílů.
Skříně jsou vyráběny z ocelového plechu, nerezu či plastu. Povrchová úprava je možná v odstínu dle přání zákazníka.
Rozvaděče před expedicí prochází výstupní kontrolou, kde se testuje kvalita a funkčnost. Na základě této kontroly a kontroly nezávislého revizního technika, které stanoví ISO 9001 je na každý výrobek vystaven atest a prohlášení o shodě, které stanoví ČSN.

Průmyslové rozvaděče
Tyto rozvaděče jsou vyráběny podle projektové dokumentace a dle dalších požadavků zákazníka. Jsou používány na rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, administrativních komplexech, elektrických rozvodnách a dalších zařízeních.

typy průmyslových rozvaděčů dle konstrukce

 • skříňové
 • nástěnné

typy průmyslových rozvaděčů dle použití

 • světelné rozvaděče
 • technologické rozvaděče
 • distribuční rozvaděče
 • rozvodné skříně
 • elektroměrové
 • zásuvkové skříně

Kompenzační rozvaděče
Použivají se pro automatickou úpravu účinníku. Uživatel má možnost nastavit cos (fi) od 0,85 (induktivní) do 0,95 (kapacitní) hodnot zátěže. V sítích s vyšší harmonickou frekvenci jsou použity chráněné kompenzační rozvaděče.

 • chráněné
 • nechráněné

Staveništní rozvaděče
Tyto rozvaděče se vyrábí pro použití jako hlavní či podružné rozvaděče s možností měření při stavebním odběru elektrické energie (dle potřeby stavební firmy). Rozvaděče lze vybavit vlastními elektroměry. Jsou vyráběny z ocelového plechu.

 • sdružené (světelné a zásuvkové vývody)
 • jeřábové
 • elekroměrové

Rozvaděče pro měření a regulaci
Pro náročnější dodávky jsou vyráběny rozvaděče s použitím průmyslových řídících počítačů, měřících a regulačních přístrojů, reléové techniky a polovodičových komponentů

Speciální rozvaděče

 • ovládací pulty
 • datové skříně
 • výměnné rámy
 • rohová pole
 • sběrnicové mosty