EPS – Elektronická požární signalizace

Zabýváme se projekcí a instalací systémů požární signalizace. Systém EPS umožnuje včas detekovat vzniklý požár a spustit navazující zařízení – varovné, evakuační, hasící nebo podpůrná zařízení pro hasičský záchraný sbor.

Ve spolupráci s firmou AEC Novák zajišťujeme napojení instalované EPS na pult centrální ochrany hasičského záchraného sboru.

V rámci servisní smlouvy také zajišťujeme pravidelné školení obsluhy EPS, funkční zkoušky a revize systému.