Certifikáty

Společnost je držitelem několika pravidelně obnovovaných certifikátů systémů managementu.

Systému managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Systému enviromentálního managementu dle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN OHSAS 18001:2008 Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát dokazuje, že jsou ve firmě interní procesy nastaveny tak, aby kvalita našich služeb byla vždy na vysoké úrovni.

Certifikát 14001:2016Certifkát 18001:2008