Certifikáty

 

1511 - EMS - rev.1Společnost je držitelem několika pravidelně obnovovaných certifikátů systémů managementu.

Systému managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systému enviromentálního managementu dle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN EN OHSAS 18001:2005 Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát dokazuje, že jsou ve firmě interní procesy nastaveny tak, aby kvalita našich služeb byla vždy na vysoké úrovni.

1511 - OHMS - rev.11511 - QMS - rev.1