Energetika – alternativní zdroje

Základní informace

Slunce je naším hlavním zdrojem obnovitelné energie. Přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou je v součansné době jednou z nejekonomičtějších cest k vlastní výrobě energie a úspoře energie čerpané z rozvodné sítě.

Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Provoz fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je sestavena z navzájem spojených fotovoltaických modulů kde dochází k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Počet modulů určuje výkon elektrárny. Moduly jsou umístěny na střechách nebo volných plochách pomocí konstrukčních prvků zajišťujících správnou orientaci a sklon modulu k úhlu dopadu slunečního záření. Dalším prvkem fotovoltaické elektrárny je měnič – střídač, zařízení které upravuje vyrobenou energii na parametry shodné s parametry v síti distribuční soustavy.

Při současných cenách se i bez dotace na pořízení FVE návratnost investice do solární elektrárny na vlastním objektu pohybuje pod hranicí 14 let. A ceny energií zatím stále jen rostou, tím návratnost stále klesá.

Technické údaje,realizace

Dodáváme fotovoltaické systémy jako kompletní dodávky na klíč s vyřešením všech nutných administrativních kroků spojených se stavebním řízením, vyřízením připojení výrobny k distribuční soustavě a vyřízení licence na výrobu. Dodáváme také jednotlivé komponenty, moduly, měniče, kabeláž,monitorovací zařízení. V naší nabídce je široký sortiment komponentů výrobců z EU i Asie. Našim zákazníkům poskytujeme technickou podporu po celou dobu provozu fotovoltaické elektrárny. V letech 2009 – 2012 jsme realizovali velké množství instalací od malých výroben umístěných na střechách rodinných domů až po velké solární parky na volných plochách. Můžeme se prokázat širokou paletou referenčních staveb.

V současné době jsme realizovaly ve spolupráci s agenturou zajištující administraci dotačních titulů tři desítky projektů FVE, které jsou nyní již ve fázi vlastní realizace podpořené z EU Fondu pro regionální rozvoj – operačního programu Podnikání a inovace pro zvyšování konkureceschopnosti.

Legislativa

V současné době je možné získat kladné stanovisko od provozovatele distribuční sítě v našem regionu jak pro mikrozdroje pro rodinné domy (do 10 kW), tak pro větší FVE instalované na střechách výrobních a administativních objektů. Neváhejte nás kontaktovat a informovat se o možnostech dotačních programů pro Váš projekt FVE.