Energetika – alternativní zdroje

.

Základní informace


Slunce je jeden z obnovitelných zdrojů energie. V dnešní době už umíme díky fotovoltaice tento zdroj energie efektivně využívat. Co je fotovoltaika? Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Provoz fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je sestavena z navzájem spojených fotovoltaických modulů kde dochází k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Počet modulů určuje výkon elektrárny. Moduly jsou umístěny na střechách nebo volných plochách pomocí konstrukčních prvků zajišťujících správnou orientaci a sklon modulu k úhlu dopadu slunečního záření.Dalším prvkem fotovoltaické elektrárny je měnič – střídač, zařízení které upravuje vyrobenou energii na parametry shodné s parametry v síti distribuční soustavy. Nová fotovoltaická elektrárna může být připojena formou přímého prodeje / veškerá výroba je prodána vykupujícímu za ceny stanovené na dobu 20 let Energetickým regulačním úřadem/. Druhou formou je zelený bonus / nejvhodnější forma pro malé výrobny na rodinných domcích / , kdy je výkupní cena nižší než u první formy, zaplacena je veškerá výroba elektřiny a spotřeba elektřiny, kterou si výrobce sám dodá není spotřebiteli účtována. Třetí formou je ostrovní provoz, jde o systém kdy si výrobce dodává energii jen pro vlastní spotřebu zcela nezávisle na distribuční síti. Výrobce je zaregistrován u operátora trhu s energií a na základě naměřených a vykázaných údajů o výrobě mu vykupující platí za dodanou elektrickou energii.

Technické údaje,realizace

Dodáváme fotovoltaické systémy jako kompletní dodávky na klíč s vyřešením všech nutných administrativních kroků spojených se stavebním řízením, vyřízením připojení výrobny k distribuční soustavě a vyřízení licence na výrobu. Dodáváme také jednotlivé komponenty, moduly, měniče, kabeláž,monitorovací zařízení. V naší nabídce je široký sortiment komponentů výrobců z EU i Asie. Našim zákazníkům poskytujeme technickou podporu po celou dobu provozu fotovoltaické elektrárny. V letech 2009 – 2012 jsme realizovali velké množství instalací od malých výroben umístěných na střechách rodinných domů až po velké solární parky na volných plochách. Můžeme se prokázat širokou paletou referenčních staveb.

Legislativa

V současné době / od počátku roku 2011/ provozovatel distribuční soustavy v oblasti Karlovarského kraje, ČEZ Distribuce a.s. nevydává kladná stanoviska k připojení nových fotovoltaických elektráren s odkazem na přetížení distribuční sítě. Proto je možno realizovat novou fotovoltaickou elektrárnu jenom formou zcela nezávislého ostrovního provozu, který je zcela nezávislý na rozvodné síti distributora. Výkupní ceny pro rok 2013 jsou dány Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.č.4/2012 ze dne 26.11.2012.