EZS – Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy slouží k včasnému odhalení a vystrašení pachatele, který začal odcizovat Váš majetek. Zabezpečovací systém díky vhodně koncipované pláťové ochraně objektu detekuje narušitele ihned po vstupu do objektu (rozbytí skla, vypáčení dveří …). Spuštěním bezpečnostního mechanismu – aktivace sirény, oznámení narušení na pult PCO zajistí včasné varování a tím omezí škody, které by mohli vzniknout vloupáním bez detekce a vyhnání pachatele.

Důležitým aspektem zabezpečovacího systému je také to, že zabrání narušení soukromí – k detekci dojde ihned po narušení integrity objektu – pachatel nedostává šanci přehrabovat osobní věci obyvatel domu či důvěrné firemní dokumenty.

Dodáváme a instalujeme pouze prověřené značky zabezpečovací techniky, kterým sami důvěřujeme a sami je používáme.