Projekce

Elektrotechnické projektové dokumentace zpracováváme s ohledem na rozsah činnosti montážních skupin, tj. od jednoduchých přípojek z distribuční sítě, přes projekty rodinných sídel a bungalovů, průmyslové instalace až po projekty trafostanic či venkovního i vnitřího vedení nízkého i vysokého napětí. Projektujeme i slaboproudé rozvody – kamerové systémy, protipožární a bezpečnostní systémy.

Z hlediska komplexního poskytování služeb našim zákazníkům jsme schopni zpracovat projektové dokumentace v různých stupních.:

 • Projektová dokumentace pro územní i stavební řízení
 • Inž. činnost, zastupování stavebníka při správním řízení
 • Realizační dokumentace
 • Podklady pro výběr dodavatele
 • Zadávací dokumentace podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Technický dozor
 • Technické poradenství

Kompletní přehled námi poskytovaných služeb v oblasti projektování:

 • Projektování elektrických zařízení
 • Silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace
 • Schémata, rozvaděče
 • Hromosvody, uzemnění, ochrana proti přepětí
 • Návrhy umělého osvětlení, optimalizace osvětlovacích soustav
 • Veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení
 • Elektrické vytápění – přímotopné, akumulační, podlahové
 • Zásobování elektrickou energií – energetické bilance
 • Distribuční sítě NN – studie, návrhy, projektování
 • Elektrické přípojky – projednání, projekty, realizace

Je samozřejmostí, že zajišťujeme standardní potřebná vyjádření správců síti a souhlas provozovatele distribuční energetické soustavy (ČEZ).