Revize

Nabízíme revize výchozí, pravidelné i mimořádné:

 • a to všech elektrických zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A i B
 • hromosvodů
 • elektrických zařízení
 • elektrického ručního nářadí
 • elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)
 • elektrické požární signalizace (EPS)
 • zařízení s funkčností při požáru

přehled norem, které akceptujeme při provádění revizí:

 • ČSN 33 1500 – obecně
 • ČSN 33 2000–6-61 – vše, co se týká elektrických instalací
 • ČSN EN 50110 a ČSN 34 3100 – normy, které se zaměřují na provádění práce na elektrických zařízeních
 • ČSN 33 1500:1990 – postup při provádění revizí
 • další normy:např. ČSN 33 0010, norem souboru ČSN 33 2000, – ČSN EN 50110 a ČSN 34 3100
 • dále se respektují předpisy výrobce (

V souladu s těmito normami a s respektováním předspisů výrobce (technické podmínky, zásady pro údržbu apod.) je elektrické zařízení ověřováno z hlediska stavu bezpečnosti a to pomocí prohlídky, měření a zkoušení.

Revize elektrického zařízení se provádí obvykle v tomto pořadí:

 1. prohlídka zařízení,
 2. měření izolačního stavu,
 3. ověřování stavu ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 4. ověřování funkčnosti zařízení.
 5. vyhotovení zprávy o revizi.
---