Hospodaření s kabelovými bubny

Článek I. – Předmět a rozsah

Předmětem jsou specifické podmínky výkupu kabelových bubnů /dále jen bubny/, na nichž jsou dodávány
kabely a vodiče vyrobené v:
-KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol. s r.o. /dále jen KEVM/
-KABLO ELEKTRO a.s.,Vrchlabí /dále jen KEV/
-KABLO Kladno a.s.
-PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.
-DĚČÍN-PODMOKLY, a.s.

Tyto podmínky se vztahují na všechny bubny expedované od data 1.1.2006. Bubny jsou opatřeny nátěrem a na křížích jsou identifikační znaky – materiál, průměr, evidenční číslo, znak.
Nátěr: KEVM – černý, KEV – hnědý, PRAKAB – zelený, KLADNO – modrý, K&V a.s. – tmavě modrý, DĚČÍN – šedivý.
Bubny jsou nedílnou součástí výrobku a jsou vedeny jako zboží

Článek II. – Výkup bubnů

Kupující Elektro Euron spol. s r.o. vykupuje bubny dodané pouze ze společnosti Elektro Euron spol. s r.o.
Kupující vykupuje jen bubny umožňující jejich další použití v rámci možné opravy.
Kupující vykupuje bubny maximálně 10 měsíců od data expedice z Elektro Euron spol. s r.o.
Kupující nevykupuje bubny, s nimiž nebylo řádně zacházeno, s vadami zejména:
-deformované části bubnů
-bubny bez řádných identifikačních znaků

Článek III. – Dodávky bubnů

Dodávky budou realizovány vlastní dopravou, případně dopravou Elektro Euron spol. s r.o. ..
Při vlastním předání bubnů prodávající předloží řádně vyplněný dodací list, nejméně ve dvou vyhotoveních s udáním počtu, průměru a čísel bubnů.
Na základě dodacího listu bude firmou Elektro Euron spol. s r.o. vystaven dobropis.