Slaboproudé instalace

Datové sítě

Datové sítě

Kamerové systémy

Kamerové systémy

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

EPS - Elektronická požární signalizace

EPS - Elektronická požární signalizace

Zvonkové systémy - video a audio telefony

Zvonkové systémy - video a audio telefony

Domovní automatizace

Domovní automatizace

Slaboproudé instalace vyžadují kromě montážní zručnosti také důkladné znalosti z oborů kterých se slaboproudá intalace týká. Disponujeme týmem odborných a proškolených pracovníků, kteří dokáží realizovat slaboproudé rozvody od jejich návrhu až po otestování funkčnosti a certifikace slaboproudého rozvodu. Pracovníci mají v montážích zkušenosti a v případě specifických požadavků jsou schopni realizovat projekt až do kolaudace systému včetně pomoci s vypracováním dokumnetace a formulářů pro připojení na pult centrální ochrany ( v případě zabezpečovací techniky či elektrické požární signalizace).

Pro více informací pokračujte výběrem kategorie slaboproudých instalací.