Vysoké napětí

Naším činnost je zaměřena především na stavebně montážní práce. Pro jejich realizaci máme samostatné montážní teamy, které mají potřebné oprávnění pro danou činnost a jsou plně mobilní. Jsme schopni realizovat zakázky v celém Karlovarském kraji, výjimečně po celé ČR. Mezi oblasti naší činnosti spadá výstavba nových, oprava či rekonstrukce stávajích zařízení:

  • stožárové trafostanice 22/0,4 kV
  • technologické části distribučních a průmyslových trafostanic 22/0,4 kV (35/0,4 kV)
  • stavební části trafostanic, zednické výpomoci
  • nadzemní distribuční sítě, včetně přípojek nízkého i vysokého napětí
  • kabelová vedení nízkého i vysokého napětí, včetně přípojek
  • sítě veřejného osvětlení (kabelové i na stožárech rozvodných sítí NN)
  • montáž kabelových souborů vysokého napětí (RAYCHEM, CELPAK)
  • dodatečná izolace vodičů vysokého napětí, systém RAYCHEM
  • montáže izolovaných vedení vysokého napětí (SAX , PAS)
  • související zemní a stavební práce, definitivní zádlažby

Pracovníci jsou pravidelně školeni z bezpečnostích předpisů a technologických postupů dle vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při realizaci jednotlivých zakázek jsou vybavi předepsanými ochrannými pomůckami a potřebným speciálním nářadím.